Slavnostní otevření rekonstruované vzletové a přistávací dráhy

21. srpna 2012 proběhlo, za účasti hejtmana kraje Vysočina, starostky města Chotěboř, ředitele úřadu pro civilní letectví a dalších významných osobností, na půdě Aeroklubu Chotěboř slavnostní otevření nové vzletové a přistávací dráhy. V letošním roce AK Chotěboř, jako první z veřejných letišť na Vysočině, splnil podmínky grantu kraje Vysočina, a za přispění města Chotěboř zrekultivoval zastaralou vzletovou a přistávací dráhu pro potřeby integrovaného záchranného systému, vybudoval zpevněné plochy pro stání vozidel IZS. Vybudované investice na letišti zvýší bezpečnost leteckého provozu, umožní širší využití letounů a vrtulníků pracujících v integrovaném záchranném systému. Díky nové kvalitě povrchu vzletové a přistávací dráhy zkrátí vzletové vzdálenosti letounů a tím i sníží hlučnost, kterou jsou v některých případech zatíženy okolní obce.
Fotografie si můžete prohlédnout zde
Video z akce: http://www.youtube.com/watch?v=il4F4LtXkfc

Další odkazy:
idnes.cz
rozhlas.cz
vysočina-news.cz
Havlíčkobrodský deník.cz