Ohlédnutí za aeroklubovou sezónou 2018

Pomalu končí zimní období a začne nová sezóna létání v našem Aeroklubu Chotěboř. Chtěli bychom vás krátce seznámit s tou loňskou.

Zjednodušeně řečeno, vše začalo jarním školením pilotů, které musí všichni v našem AK absolvovat, aby mohli létat. V rámci školení se probírají novinky pro aktuální rok v oblasti změn v letovém provozu, předpisech, bezpečnosti, rozebírají se letecké nehody, aby se všichni poučili a stejné chyby se neopakovaly a řeší se další záležitosti spojené s provozem letiště a létáním.

Velmi pěknou vsuvkou byla přednáška leteckého lékaře MUDr. Davida Melechovského. Jeho přednášky se vždy velmi dobře poslouchají, jsou záživné a poučné, tato se týkala stresu a jeho zvládnutí jako limitního faktoru v létání.

Aktivní létání začalo hned, jak počasí dovolilo. Nejen přezkušovacími lety, ale také zahájením výcviku nových žáků – pilotů kluzáků. Celkem čtyři žáci byli v r. 2018 ve výcviku. Celkem nalétali jak s instruktory, tak i samostatně 67 letových hodin a 401 startů. Jeden žák výcvik ukončil složením praktické a teoretické zkoušky a získal svůj první pilotní průkaz, dalšímu se podařilo začít létat na „sólech“, tj. byl přezkoušen a puštěn k samostatným letům ve výcviku, dva žáci složili teoretickou zkoušku.

Žáci létali na legendárních kluzácích Blaník L 13 a L 13A. Celkově bylo na Blanících nalétáno více jak 251 letových hodin a 656 startů. Při sportovním létání v našem aeroklubu využíváme dva kluzáky československé výroby – VSO 10, běžně známé „Vosy“. Celkem oba kluzáky nalétaly 109 hodin při 62 startech. Na těchto číslech je zřejmé, že i když se na Blanících podařily také dlouhé lety, tak jsou to především výcvikové kluzáky a průměrná doba letu na jeden start je mnohem kratší, než u sportovního typu kluzáku.

Časově nejdelší let sezóny 2018 v AK Chotěboř se povedl Petrovi Včelovi a byl v délce úctyhodných 8:10 hodin. Gratulujeme.

Nálety dalších letadel byly následující – Zlín Z226 v celkem 788 startech nalétal 85:39 hodin. Počet startů ovlivnil zejména výcvik žáků. Zlín Z43 se 151 starty nalétal 46:49 hodin, L 13SE Vivat se vznesl 209x a nalétal 51:41 hodin a v neposlední řadě Zlín Z126 se 130 starty a náletem více jak 80 hodin. Na letišti AK Chotěboř jsou provozována i soukromá letadla, na nichž piloti nalétali další stovky hodin.

Aby bylo letiště funkční a letadla mohla létat, musejí členové AK strávit mnoho hodin na údržbě areálu i techniky. Celkem odpracovali bezmála 1600 brigádnických hodin.

V letošním roce nás čeká pořadatelství Mistrovství ČR v motorovém i bezmotorovém akrobatickém létání a Airshow 2019. Obě akce budou náročné na čas jak při přípravách, tak samotné realizaci. To zcela jistě ovlivní i nalétané hodiny našich pilotů. Na obě akce jste srdečně zváni.

Také rádi uvítáme do našich řad nové zájemce o tento krásný sport. V našem aeroklubu je několik možností výcviku na různých typech letadel. Přijďte se zeptat, vše vám vysvětlíme a ukážeme. Létání si jistě mnohý zamiluje.

Výcvik nových žáků, zleva: instruktor Jiři Malimánek, žák Jakub Myjavec, examinátor Jan Adamec.

Všem našim členům přejeme pěknou sezónu 2019 a kolik startů, tolik přistání.