Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
14,34,4
24,34,8
38,25,8
46,47,1
53,69,2
63,17,6
7-1,87,7
8-8,47,2
9-4,38,8
100,09,0
11-3,08,3
12-3,46,5
13-3,24,9
14-1,4
15-2,2
16-2,0
17-0,6
183,5
19-3,1
20-1,2
210,2
222,6
233,2
249,7
255,4
266,6
272,7
283,6
293,5
301,1
312,1


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 14.02.2024 17:41:59 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)